Underhållsdagarna 2018!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Den 22–23 november på Skogshem & Wijk är det åter dags för årets event för underhållsbranschen. Arrangörer är tidningen Underhåll & Driftsäkerhet och Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Varmt välkommen!

Talare ur programmet!

CID Jan. 2013

Tillförlitlighet och underhåll – Ledarskap, processer och människor

Det sätt som underhållet systematiseras och leds på har i princip inte förändrats sedan 60-talet. Det som har förändrats och förbättrats väsentligt är nya teknologier som t.ex. ökat datorstöd, automatisering, hjälpmedel för tillståndskontroll. Användningen av den nya tekniken kommer att fortsätta att öka, men det kan dock uppstå situationer då man lägger för stort fokus på tekniken. De bästa företagen fokuserar idag mer på ledarskap, processer och människor än teknik.

Christer Idhammar, Idcon

Jimmy Öberg

Mot ett underhåll med full kontroll

Följ med på Kopparbergs Bryggeris resa mot ökad produktivitet och effektivitet genom ett underhåll med full kontroll. För att kunna möta upp ökade produktionsvolymer har ett omfattande arbete genomförts för att minimera haverierna och tekniska störningar i anläggningen. Här presenteras hur Kopparbergs Bryggeri har arbetat för att uppnå ett underhåll i världsklass.

Jimmy Öberg, Kopparbergs Bryggeri

Anders Hansson bra

Regelstyrd underhållsoptimering

Att uppnå en hundraprocentig driftsäkerhet för flygplan är naturligtvis A och O för alla som arbetar inom branschen, en enda avvikelse kan leda till katastrofala konsekvenser. Det finns mycket tydliga regler för de underhållsprogram som flyget måste arbeta efter. Här presenterar BRA hur de optimerar sitt flygplansunderhåll med avseende på driften av flygplansflottan, externa regelverk och potentiella utvecklingsmöjligheter.

Anders Hansson, BRA

ABB AB 16-215, IT säkerhet

Uthållig cybersäkerhet för industriella system

Att industriella styrsystem i allt högre grad kopplas ihop med molnbaserade system är bara ett av skälen till att cybersäkerhet är viktigt. För att lyckas måste de inblandade parterna ha ett helhetstänk. De som utvecklar systemen ska ha processer för en säker design. De som installerar systemen ska göra det på ett säkert sätt. De som underhåller systemen ska ha metoder för att behålla en hög säkerhetsstatus. Den gemensamma strävan bör vara att ständigt öka cybersäkerheten i alla steg.

Tomas Lindström, ABB

Arrangörer

Mediepartners