Underhållsdagarna 2017!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Den 22–23 november på Skogshem & Wijk är det åter dags för årets event för underhållsbranschen. Arrangörer är tidningen Underhåll & Driftsäkerhet och Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Detaljplanering och programutformning är i full gång och kommer nu att intensifieras. Vill du veta mer om innehållet, programpunkter etc, hör av dig till projektledare Anders Arehag, anders.arehag@mentoronline.se eller Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll, torsten.ekstrom@svuh.se.

Ur programmet

Var med som partner

Som partner får du:

  • Din logotype väl synlig i all marknadsföring av Underhållsdagarna 2017 via annonser i: U&D, Process Nordic, Verkstäderna.
  • Din logotype kommer även att synas på Underhållsdagarnas hemsida.
  • Plats i utställningen med ståbord och rollup.
  • Eftermiddagskaffe samt middag 22/11 och förmiddagskaffe 23/11.
  • 2 deltagarplatser på konferensen.
  • Deltagarlista från konferensen.

Är du intresserad av att vara med som utställande partner eller huvudpartner? Kontakta Anders Arehag på 073-682 53 78 eller anders.arehag@mentoronline.se

Arrangörer

Mediepartners

Partners