Underhållsdagarna 2018!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Den 22–23 november på Skogshem & Wijk är det åter dags för årets event för underhållsbranschen. Arrangörer är tidningen Underhåll & Driftsäkerhet och Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Programmet till Underhållsdagarna 2018 är under uppbyggnad – har du tips eller förslag på ämnen och talare, kontakta projektledare Anders Arehag, anders.arehag@mentoronline.se eller Torsten Ekström, Riksorganisationen Svenskt Underhåll, torsten.ekstrom@svuh.se.

Var med som partner

Som partner får du:

  • Din logotype väl synlig i all marknadsföring av Underhållsdagarna 2018 via annonser i: U&D, Process Nordic, Verkstäderna.
  • Din logotype kommer även att synas på Underhållsdagarnas hemsida.
  • Plats i utställningen med ståbord och rollup.
  • Eftermiddagskaffe samt middag 22/11 och förmiddagskaffe 23/11.
  • 2 deltagarplatser på konferensen.
  • Deltagarlista från konferensen.

Pris 25 900:-

Är du intresserad av att vara med som partner? Kontakta Mathias Gustafson på
070 – 854 99 10 eller mathias.gustafson@mentoronline.se

Arrangörer

Mediepartners