Om Underhållsdagarna

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Aldrig förr har det varit så viktigt som nu att rusta upp våra industrier och driftsäkra våra produktionsprocesser. I en turbulent omvärld är underhåll och driftsäkerhet en grundpelare för svenskt näringsliv.

Varmt välkomna till en aktuell och engagerande konferens.