Kontakt

Görel Johansson

Projektledare
073-682 53 65
gorel.johansson@nordiskemedier.se

Torsten Ekström

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
070-958 65 60
torsten.ekstrom@svuh.se