Underhållsdagarna Program

Ni som deltar kommer att få ett SMS med en länk till er personliga mobilsida för dagen. Där hittar ni deltagarlista, lösenord till WiFi, program, tider och mycket mer. Ni kommer ha möjlighet att ställa frågor till våra talare under konferensen via denna sida

 • Onsdag
  Plats: Disruption Hall
 • 15 november
 • 11:30
  Registrering och presentation av utställarna inklusive lättare lunch
 • 12:15
  Inledningstalare
 • 13:00
  TBD
 • 13:45
  Kommittéer

 • 14:30
  TBD
 • 15:15
  Fika

 • 16:00
  TBD

 • 18:00
  Förfriskning med tilltugg och mingel

 • 19:00
  Gemensam middag med certifikatsutdelning

  Plats: The Terrace

 • Torsdag
  Plats: Disruption Hall
 • 16 november
 • 08:30
  Mingel med kaffe innan dagen startar.

 • 09:00
  Inledningstalare

 • 09:45
  TBD
 • 10:30
  Fika

 • 11:00
  Kommittéer

 • 11:45
  TBD

 • 12:30
  Konferensen summeras och avslutas
 • 18:00
  Förfriskning med tilltugg och mingel

 • 19:00
  Gemensam middag med certifikatsutdelning

  Plats: The Terrace

Talare/Moderator

underhallsdagarna

Kristina Närman

Kristina Närman är moderator, föreläsare och facilitator och har arbetat med verksamhetsutveckling i över 15 år, de senaste 10 åren i egna bolaget Care of Next AB. Hon har länge samarbetat med organisationer som stöttar industrins utveckling och har god insyn i de utmaningar och möjligheter industrin står inför. Kristina är utbildad civilingenjör, marknadskommunikatör, systemisk facilitator och affärscoach.

Underhållsdagarna Program

 • Onsdag
 • 15 nov
 • 11.30
  Mingel och registrering med lättare lunch

 • 12.00
  Välkomna – Riksorganisationen Svenskt Underhåll

 • 12.15
  Inledningstalare: Stefan Sandelin, FoU Chef, Heidelberg Materials Cement Sverige

 • 13.00
  Standardiseringskommittén

 • 13.45
  Daniel Gustavsson, Underhållsteknisk chef Volvo Cars European Maintenance Technician Specialist & European Experts in Maintenance Management
 • 14.30
  Fika

 • 15.15
  Kommer snart

 • 16.00
  Anderson Leal, Maintenance Industrial PhD , Chalmers

 • 16.45
  Innovatören Johan Lundell,
  Nodd

 • 18.00
  Mingel innan middagen

 • 19.00
  Certifikatsmiddag
 • Torsdag
 • 16 nov
 • 08.30
  Mingel och kaffe

 • 09.00
  Inledningstalare: Jenny Rosendal, Head of Maintenance Engineering & European Experts in Maintenance Management, Scania

 • 09.45
  Kompetensutveckling och tillväxtmöjligheter:

  Inledningstalare Jesper Hedin Hirasawa , Expert kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna

  Kompetenskommittén

  Ny Validering för branschen, Svenskt Underhåll

 • 10:30
  Fika

 • 11.15
  Maria Ryytty, LKAB Bygga teamet utifrån underhållsstrategin

 • 11.45
  Kommittén Framtidens Underhåll

 • 12.155
  Konferensen avslutas med talare Cecilia Warrol, och dialog och summering mellan deltagare, talare och moderator
 • 16.00
  Anderson Leal, Maintenance Industrial PhD , Chalmers

 • 16.45
  Innovatören Johan Lundell,
  Nodd

 • 18.00
  Mingel innan middagen

 • 19.00
  Certifikatsmiddag

Talare/Moderator

underhallsdagarna

Kristina Närman

Kristina Närman är moderator, föreläsare och facilitator och har arbetat med verksamhetsutveckling i över 15 år, de senaste 10 åren i egna bolaget Care of Next AB. Hon har länge samarbetat med organisationer som stöttar industrins utveckling och har god insyn i de utmaningar och möjligheter industrin står inför. Kristina är utbildad civilingenjör, marknadskommunikatör, systemisk facilitator och affärscoach.

underhallsdagarna

Stefan Sandelin

12.15 Onsdag 15 nov

R&D Manager, Heidelberg Materials Cement Sweden AB

Title: Klimatomställningens utmaningar.

Att lösa klimatomställningen för en industri som står för 4% av Sveriges CO2 utsläpp. Hur gör man det?

Samtidigt som det ska det vara full produktion så ska nya teknologier integreras I befintliga och nya kompetenser ska tillkomma.

underhallsdagarna

Daniel Gustavsson

13.45 Onsdag 15 nov

Underhållsteknisk chef Volvo Cars European Maintenance Technician Specialist & European Experts in Maintenance Management

Title: Nyckeln är strategiskt underhåll!

Daniel kommer dels att tala om en kompetensbaserad utveckling, dels om vikten av att bedriva strategiskt underhåll för att stärka konkurrenskraften – Vi måste få en förutsägbar produktionsförmåga i svensk industri och just strategiskt underhåll är nyckeln till framgång

underhallsdagarna

Anderson Leal

16.00 Onsdag 15 nov

PhD Candidate Chalmers University of Technology

Title: Essentials to Smart Maintenance, basics to succeed.

Anderson is an Industrial PhD student at the Department of Production Systems. Before he began his research, he worked for 16 years in maintenance roles and additional 9 years in manufacturing and production system in automotive industry in Brazil. Anderson’s research focuses on the approach to clarify, implement and spread the lean methodology for Professional Maintenance aiming to ground the basics to join the Digital Transformation Journey that comes and the benefits that it promises. Anderson presents the initial steps of his research and invite the public to contribute to it in a collaborative development.

underhallsdagarna

Johan Lundell

16.45 Onsdag 15 nov

Visualiserare och grundare av Nodd AB

Title: Innovatören.

Ritningar och musiknoter låter människor bygga saker de aldrig sett och spela musik de aldrig hört. När ord behöver höras eller läsas, samt kommas ihåg, behöver ritningar, musiknoter och kartor inte memoreras för att låta sig utvecklas.

Kan potenta symbolspråk på rätt plats höja säkerheten genom att visa risker och skydd på sätt som är lättare att förstå och komma ihåg?

Innovatören Johan Lundell visar exempel från arbete med Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall Services och PreemRaff.

underhallsdagarna

Jenny Rosendahl

09.00 Torsdag 16 nov

Head of Maintenance Engineering, Scania Industrial establishment China -Scania Industrial Maintenance AB, European Experts in Maintenance Management

Title: Att lyckas med utveckling- Människor, kommunikation och överenskomna förväntningar.

Hur lyckas man i en organisation att driva utveckling idag, imorgon och i framtiden och få ihop pusslet med utveckling av metoder, systemstöd, teknikutveckling och kompetens när det oftast är samma individer som är mottagare och ska jobba med allt parallellt?

underhallsdagarna

Jesper Hedin Hirasawa

09.45 Torsdag 16 nov

Expert kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna

Title: TBA

TBA

underhallsdagarna

Cecilia Warrol

12.15 Torsdag 16 nov

MSc., MBA. Näringspolitisk expert FoI och produktion. Programchef Produktion2030

Title: Så vill svensk industri klara net zero

Cecilia brinner för att utveckla produktionsområdet i Sverige.

Med Produktion2030 har vi ökat konkurrenskraften och stärkt samverkan mellan teknikindustri och forskningsaktörer i Sverige och internationellt.