Arrangörer

Om Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Riksorganisationen Svenskt Underhåll strävar efter att påverka samhällsutvecklingen mot en hållbar tillväxt, med målet att vi tillsammans ska ta tillvara på befintliga och framtida investeringars potentialer på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Vår främsta uppgift är att få svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar.

Läs mer på: