Arrangörer

Om Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Riksorganisationen Svenskt Underhåll strävar efter att påverka samhällsutvecklingen mot en hållbar tillväxt, med målet att vi tillsammans ska ta tillvara på befintliga och framtida investeringars potentialer på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Vår främsta uppgift är att få svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar.

Detta gör vi genom:

 • Förvaltning av fysiska tillgångar
 • Hållbar utveckling och tillväxt
 • Konstruktionsförbättringar
 • Tillståndsbaserat underhåll
 • Administration och support
 • Planering, genomförande och uppföljning av vidtagna åtgärder
 • Standarder, teknik och metoder
 • Säkerhet, hälsa och miljö
 • Information och kommunikation
 • Kompetensutveckling
 • Validering/certifiering av olika kompetenser inom underhåll

Vår vision är att Sverige fortsättningsvis ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv genom ett underhåll i världsklass.
Läs mer på: