Underhållsdagarna Program

underhallsdagarna

Moderator

är moderator, föreläsare och facilitator och har arbetat med verksamhetsutveckling i över 15 år, de senaste 10 åren i egna bolaget Care of Next AB. Hon har länge samarbetat med organisationer som stöttar industrins utveckling och har god insyn i de utmaningar och möjligheter industrin står inför. Kristina är utbildad civilingenjör, marknadskommunikatör, systemisk facilitator och affärscoach.

PROGRAM – Onsdag 15 november

11.30 Mingel och registrering med lättare lunch

12.00 Välkomna – Riksorganisationen Svenskt Underhåll

12.15 Inledningstalare

underhallsdagarna

Stefan Sandelin

R&D Manager, Heidelberg Materials Cement Sweden AB

Title: Klimatomställningens utmaningar.

klimatomställningen för en industri som står för 4% av Sveriges CO2 utsläpp. Hur gör man det?

Samtidigt som det ska det vara full produktion så ska nya teknologier integreras I befintliga och nya kompetenser ska tillkomma.

13.00 Standardiseringskommittén: Kristian Wendt, ordförande Svuh:s Standardiseringskommitté samt SIS Underhållskommitté. Madeleine Thor, Comittee Manager SIS

13.45 Talare

underhallsdagarna

Daniel Gustavsson

Underhållsteknisk chef Volvo Cars European Maintenance Technician Specialist & European Experts in Maintenance Management

Title: Nyckeln är strategiskt underhåll!

Daniel kommer dels att tala om en kompetensbaserad utveckling, dels om vikten av att bedriva strategiskt underhåll för att stärka konkurrenskraften – Vi måste få en förutsägbar produktionsförmåga i svensk industri och just strategiskt underhåll är nyckeln till framgång

14.30 Fika

15.15 Talare

underhallsdagarna

Birgitta Nilsson

Fabrikschef Orkla Foods Sverige Vansbro

Agneta Löfgren

Underhållsspecialist AFRY

Title: Byta underhållssystem – utmaningar & möjligheter

Sverige har under senare år satsat mer på underhållsverksamheten.

Inför byte av verksamhetssystem 2021, genomlystes underhållsprocesser och förbättringspotential.

Hur gjorde Orkla Foods Sverige? Vilka var utmaningarna vid systembytet? Hur arbetar man nu med fortsatt utveckling av underhållsverksamheten?

16.00 Talare

underhallsdagarna

Anderson Leal

PhD Candidate Chalmers University of Technology

Title: Essentials to Smart Maintenance, basics to succeed.

an Industrial PhD student at the Department of Production Systems. Before he began his research, he worked for 16 years in maintenance roles and additional 9 years in manufacturing and production system in automotive industry in Brazil. Anderson’s research focuses on the approach to clarify, implement and spread the lean methodology for Professional Maintenance aiming to ground the basics to join the Digital Transformation Journey that comes and the benefits that it promises. Anderson presents the initial steps of his research and invite the public to contribute to it in a collaborative development.

16.45 Talare

underhallsdagarna

Johan Lundell

Visualiserare och grundare av Nodd AB

Symbolspråk på rätt plats

musiknoter låter människor bygga saker de aldrig sett och spela musik de aldrig hört. När ord behöver höras eller läsas, samt kommas ihåg, behöver ritningar, musiknoter och kartor inte memoreras för att låta sig utvecklas.

Kan potenta symbolspråk på rätt plats höja säkerheten genom att visa risker och skydd på sätt som är lättare att förstå och komma ihåg?

Innovatören Johan Lundell visar exempel från arbete med Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall Services och PreemRaff.

18.30 Mingel innan middagen

underhallsdagarna

19.00 Certifikatsmiddag

PROGRAM – Torsdag 16 november

08.30 Konferensen öppnar

09.00 Inledningstalare

underhallsdagarna

Jenny Rosendahl

Head of Maintenance Engineering, Scania Industrial Maintenance AB

Att lyckas med utveckling- Människor, kommunikation och överenskomna förväntningar.

man i en organisation att driva utveckling idag, imorgon och i framtiden och få ihop pusslet med utveckling av metoder, systemstöd, teknikutveckling och kompetens när det oftast är samma individer som är mottagare och ska jobba med allt parallellt?

09.45 Kompetensutveckling och tillväxtmöjligheter Inledningstalare

underhallsdagarna

Jesper Hedin Hirasawa

Industrins kompetensbehov i siffror

Vilka yrkesroller och kompetenser behövs när industrin ställer om? Och hur ser behovet av underhållspersonal ut inom en snar framtid, och förändras de med omställningen?

Kompetenskommittén Mirka Kans, Associate Professor Chalmers, Albin Ljungdell, Konsult & Utbildningsansvarig Idhammar

Ny branschvalidering Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Fika 11.00-11.30

11.30 Talare

underhallsdagarna

Maria Ryytty

Strategisk Underhållschef – LKAB Affärsområde Järnmalm, Styrelseordförande CIAM Centre of Intelligent Asset Management, LTU, Årets Underhållsledare 2022

Title: Teamets värde
Teamets värde för inkludering, relationsbyggande och tillit för LKAB:s verksamheter och det strategiska underhållet.

12:00 Framtidens Underhåll: Linda Åmand, Produktionschef Käppalaförbundet ,Lars Berglund, Reliability Engineering, Volvo Construction Equipment

12.30 Konferensen avslutas med talare Cecilia Warrol, i dialog med deltagare och moderator

underhallsdagarna

Cecilia Warrol

MSc., MBA. Näringspolitisk expert FoI och produktion. Programchef Produktion2030

Title: Så vill svensk industri klara net zero

för att utveckla produktionsområdet i Sverige.

Med Produktion2030 har vi ökat konkurrenskraften och stärkt samverkan mellan teknikindustri och forskningsaktörer i Sverige och internationellt.

12.45 Underhållsdagarna summeras och avslutas